Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1884

A ROZSNYÓI KA TH. FŐGIMNÁZIUM Értesítője az 188*4. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI NÁTAFALUSSY KORNÉL, IGAZGATÓ. ROZSNYÓ. KOVÁCS MIHÁLY KÖNYVNYOMDÁJA. 1Ő85.

Next

/
Thumbnails
Contents