Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1901

A ROZSNYÓI KÖZZÉTESZI: SZEPESI GÉZA IGAZGATÓ. ROZSNYÓ, NYOMATOTT A »SAJÓ-V1DÉK« KÖNYVNYOMDÁBAN 1902. KATH. főgimnázium (ÉRTESÍTŐJE AZ 1901—1902. TANÉVRŐL.

Next

/
Thumbnails
Contents