Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1911

A ROZSNYÓI ~ KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE í AZ 1911—12. TANÉV l k ^ >•. K ZÉTESZI : SZEPESI GÉZA IGAZGATÓ. ROZSNYÓ, NYOMATOTT A »SaJÓ-VJDÉK« KÖNYVNYOMDÁBAN. 1912.-245.

Next

/
Thumbnails
Contents