Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1915

« Rozsnyói KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915-16. TANÉVRŐL KÖZLI: KISS KOLOS JENŐ IOAZGATÓ. ROZSNYÓ, NYOMATOTT A .SAJÓ-VIDÉK* KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1916.—146. Pl

Next

/
Thumbnails
Contents