Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1917

ft Rozsnyói KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—18. TANÉVRŐL KÖZLI : LACSNY INCE LAJOS dr., IGAZGATÓ NYOMATOTT ROZSNYÓN A »SAJÓ-V1DÉK EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDA* BETŰIVEL 1918—170.

Next

/
Thumbnails
Contents