Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1942

MISKOLCI TANKERÜLET DUNÂNINNENI KAT. KERÜLET A JÁSZÓVÁR! PREMONTREI KANONOKREND ROZSNYÓI TAKÁCS MEN Y H ÊRT-G IMNÁZIUMÁN AK ÉVKÖNYVE AZ 19 42—1943. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ISKOLA ALAPÍTÁSI ÊVE1656 SZERKESZTETTE: DR- CHAMP 1ER ISTVÁN TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ

Next

/
Thumbnails
Contents