Sárospataki Füzetek 1. (1857-1858)

EGYHÁZ ÉS NEVELÉS, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM KÖRÉBEN. SÁROSPATAKI FŰZITEK. PROTESTÁNS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT. KIADJÁK HEGEDI! LÁSZLÓ, SZEREMLE1 GÁBOR, alsózempléni esperes. hittanár. SZERKESZTI ERDÉLYI JÄHOS, bölcsészet és nevelés tanára, a m. L társaság tagja. ELSŐ FOLYAM. 1857—8.---------------------------------------------­S ÁROSPATAK, NYOMATOTT A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

/
Thumbnails
Contents