Sárospataki Füzetek 2. (1859)

SÁROSPATAKI FŐZETEK. PROTESTÁNS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT. EGYHÁZ ÉS NEVELÉS, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM KÖRÉBEN. KIADJÁK : HEGEDŰS LÁSZLÓ, SZEREMLEI GABOR, alsózempléni esperes. hittanár. SZERKESZTI ERDÉLYI JÁNOS, bölcsészet ^s nevelés tanára, a m. t. társaság r. tagja. MÁSODIK. ÉVFOLYAM. op 7 SÁROSPATAK. NYOMTATTA JÄGER KÁROLY, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1859.

Next

/
Thumbnails
Contents