Sárospataki Füzetek 3. (1859)

SÁROSPATAKI FŰZITEK. PROTESTÁNS ÉS TDDOMMOS FOLYÓIRAT. EGYHÁZ ÉS NEVELÉS, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM KÓRÉHEN. KIADJAK : ERDÉLYI JÁNOS, bölcsészet és nevelés tanára, a m t. társaság r. tagja. HEGEDŰS LÁSZLÓ, alsózemplóni esperes. SZEREMLEI GABOR, liittanár. SZERKESZTIK: ANTALFI JÁNOS, ÁRVÁI JÓZSEF, gimnáziumi tanár. kópezdei igazgató tanár. HARMADIK ÉVFOLYAM. I8S9. SÁROSPATAK. NYOMTATTA JÄGER KÁROLY, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

/
Thumbnails
Contents