Sárospataki Füzetek 5. (1861)

SÁROSPATAKI FŰZETEK PROTESTÁNS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT. EGYHÁZ ÉS NEVELÉS, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM KÖRÉBEN.-o£>JGe~ KIADJÁK: A SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA TANÁRAI. SZERKESZTI: ANTALFI JÁNOS, tanár. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 1861. SÁROSPATAK. NYOMTATTA FORSTER R. A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

/
Thumbnails
Contents