Sárospataki Füzetek 6. (1862)

EGTHÁZ ÉS NEVELÉS, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM KÖRÉBEN. —©OKB®— KIADJÁK: A SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA TANÁRAI. SZERKESZTI: ANTALÉI JÁNOS, hites ügyvéd s jogtanár. HATODIK ÉVFOLYAM. 1862. . SÁROSPATAK. NYOMTATTA FORSTER R. A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

/
Thumbnails
Contents