Sárospataki Füzetek 10. (1866)

SÁROSPATAKI FÜZETEK. PROTESTÁNS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT. t KIADJA A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET. SZERKESZTI Dr. HEISZLER JÓZSEF. „A hol az Urnák ama lelke vagyon, ott vagyon a szabadság.“ 2. Kor. 8. 17. TIZEDIK ÉVFOLYAM. SÁROSPATAK. NYOMTATTA FORSTER R. .A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1866.

Next

/
Thumbnails
Contents