Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1871

Szab. kir. SOPRON város Mtfelekezeti jellel iéIUH FÖREÁL-TANOMJÁNAK negyedik cvi-éi-tesiívényc 187V2 tanévről. Nyomatott Reichard Adolfnál 1872.

Next

/
Thumbnails
Contents