Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1884

^ártalom: * I. Köpe Dezső elhunyt tanárról való megemlékezés. II. A reáliskola tanterve. III. Tanodái ünnepélyek. IV. Adatok a tanoda történetéhez. V. A tanári kar működésének kimutatása. VI. Az önképző olvasókör. VII. A jövő tanév kezdetéről. VIII. Az ifjúság érdemsorozata az 1884—85. tanév végén. IX. Statistikai táblázatok.

Next

/
Thumbnails
Contents