Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1886

Tartalom: I. A latin nyelv a reáliskolában. II. A reáliskola tanterve. ül. Tanodái ünnepélyek (1. önképző-olvasókör). IV. Adatok a tanoda történetéhez. V. A tanári kar működésének kimutatása. Yl. Az önképző olvasókör. VII. A jövő tanév kezdetéről. VIII. Az ifjúság érdemsorozata az 1886/87. tanév végén. IX. Statisztikai táblázatok.

Next

/
Thumbnails
Contents