Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1890

'1 A sopronyi magyar kir. foresLlIslsolsL 16-ik évi ÉRTESÍTŐJE 1090 -91. K ö z 1 i : Sala m. in Le o, kir. igazgató. Soprozî.37-, N y O 111 a t 0 11 L i t f a s s K á r o 1 y 1; ö 11 y v n y 0 111 il à j á 1> a 11 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents