Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1891

Ä sopronyi magyar kir. áll&rxxi foxeálislxola 17-ik évi ÉRTESÍTŐJE ISSI—©2. Közli: Salamin Leo, kir. igazgató. Söpron^r. Nyomatott Litfass K.ároly könyvnyomdájában I892.

Next

/
Thumbnails
Contents