Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1892

Ä sopronyi magy. kir. álla^ECLi föresulIsIfeolsL 1.8-ik évi ÉRTESÍTŐJE 1892-93. Közli: Sala min Leo, kir. igazgató. Soprony. Nyomatott Lit,fass Károly könyvaiyomilájálian 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents