Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1894

A soprani magyar kir, fálletaacil főreálislszolGL XX-ik évi ÉRTESÍTŐJE 18í)4—95. Közli : S a 1 a all l e o, kir. igazgató. Sopron, Nyomatott Litfass Károly könyvnyomdájában. 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents