Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1896

A soproni magyar királyi állami foreáliskola 22-ik évi ÉRTESÍTŐJE. 1896-97. KÖZLI D* WALLNER IGNÁCZ, KIR. IGAZGATÓ. jSoPRON. NYOMATOTT RÖTTIO GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents