Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1897

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. 1897-98. KÖZLI: WALLNER IGNÁCZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. SOPEOIT, ROM WALTER ALFRÉD KÖ- É8 KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETE. . 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents