Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1898

fl SOPRONI JW. RIR. AüUfl|VU pŐREAUISROüfl XXIV. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. 1898—99. KÖZLI VtfflLiliJ'lEÍ* Ig^ÄCZ Dir. KIR. IGAZGATÓ. GYŐR, GROSS TESTVÉREK KGNYVNYOMTATÓ-INTÉZETE. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents