Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1899

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXV. évi ÉRTESÍTŐJE. 1899-900. KÖZI-I : WALLNER IGNÁC Z Dr. KIK. IGAZGATÓ SOPRON", ROMWAI.TEK ALFRÉD KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZ ETE. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents