Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1906

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA HARMINCKETTEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1906—1907-1K------------— ISKOLAI ÉVRŐL. .__________ KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. IGAZGATÓ. SOPRON. ROM WALTER ALFRED KO- ÉS KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETE. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents