Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1920

A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA 46-IK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1920-21-ÏK ISKOLAI ÉVRŐL. „ f SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1921. V NYOMATOTT A .SOPRONI HÍRLAP“ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents