Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1925

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 51. SZ. ÉRTESÍTŐJE AZ 1925—26. ISKOLAI ÉVRŐL. sao AZ INTÉZET TÖRTÉNETE, ÁLLAMOSÍTÁSA 50-IK évfordulójának emlékére IRTA: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1926. NYOMATOTT A SOPRONI SAJTÓVÁtLALAT RT. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents