Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1938

Szombathelyi tankerületi kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V—Vili. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. SZ. ÉVKÖNYVE AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN. KÖZZÉTETTE: LAURINGER ERNŐ TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA: SOPRON, TEMPLOM UTCA 2<> .TELEFON: 282. SOPRON, 1989. RÁBAKÖZI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT NYOMÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents