Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1876

A soproni ■V y LMlo nyilvános tan- ás umlittntyí ÉRVEmŐM az 1876 77-diki tanévről. T a V f a I o ni : „A hazaszeretetben való nevelésről.“ Lälme igazgatótól. Üdvözlet Deák Ferencz arczképéhez. Deák Ferencz mint az ifjúság példányképe. Adalékok, a tan- és nevelőintézet történetéhez az 1876/77-diki tanévből. A tanterv, a statistikai kimutatás stb. (Az értesítő magyar és német nyelven jelenik meg*.) is* Lásd a boríték hátsó lapját. Sopron, Romwalter K. nyomása. Majorság! udvar. Az intézet épülete. Tornacsarnok. Kert.

Next

/
Thumbnails
Contents