Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1888

az 1888/89-diki tanévről. Iskolaépület. Tornacsarnok. Lugasok. Tekepálya.-A-lapittatott 1853-ban. Az értesítő magyar és n-érpet nyelven jelenik meg.-----------------------—-----------------------------­Lásd a boríték hátsó lapját. Sopron, Nyomatott Litfass Károly könyvnyomdájában 1889. A soproni jliiif-lí'lf nyilvánossági joggal liró gymnasium ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Thumbnails
Contents