Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1893

A soproni lelt-l űvilvánossátii jowl Ii pisil il O il 00 O il az 1893/94-iki tanévről. Az intézet épülete. ■^.lapíttatott 1853-Toan. Lásd a boríték hátsó lapját. Sopron, Hyomatott Xjitfass ISráiolynál 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents