Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1899

A soproni Laehne-féle nyilvánossági joggal bíró nyolcz osztályú gymnasium ÉRTESÍTŐJ E az 1899/900-iki tanévről. Az intézet épülete. leSS-tan. O Lásd a boríték hátsó lapját. Nyomatott RSttig Gu3ztáir kö- és könyvnyomdájában Sopronban. 1000. %§=r

Next

/
Thumbnails
Contents