Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1900

A soproni Laehne-féle nyilvánossági joggal biró nyolcz osztályú gymnasium ÉRTESÍTŐJE az 1900/01-iki tanévről. Lásd a boríték hátsó lapját. -*?>■ Nyomatott RÖttig Gusztáv kö- és könyvnyomdájában Sopronban. 1901. Az intézet épülete.-A.lsipitta.tott lSSS-ban.

Next

/
Thumbnails
Contents