Állami felső kereskedelmi iskola, Sopron, 1901

A SOPRONI ALLAMI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA TIZENNY OLCZAD1K ÉVI ÉRTESÍTŐJE. 1901/1902. ISKOLAÉV. közli : KAJABA LAJOS, IGAZG ATO. SOPRON, ROMWALTER ALFRÉD KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents