Állami felső kereskedelmi iskola, Sopron, 1911

F) SOPRONI ÓLLRÍDI SEL5Ó KERE5KEDELÍT)I I5K0LF) HUSZONNYOLCRDIK ÉUI ÉRTESÍTŐ-] E. 1911—1912. I5KOLRÉU. KÖZLI: KFDHBR LFH05, IBRZBRTÓ. sopRon KLRBER TESTVÉREK nYOITlDRUÉLLRLRTR 19)2.

Next

/
Thumbnails
Contents