Kereskedelmi testület tanonc-iskolája, Sopron, 1900

A SOPRONI KERESKEDELMI TESTÜLET TANON CZ-ISKO L AJ AN AK ÉVI JELENTÉSE. 1900/901. JAHRES-BERICHT DER SOPRON EK GR EMI AL-H ANDELSSCHULE. KÖZLI : KAJABA LAJOS, IGAZGATÓ. SOPBO N, ROMWALTER ALFRÉD KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA. 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents