Kereskedelmi testület tanonc-iskolája, Sopron, 1901

A SOPRONI KERESKEDELMI TESTÜLET TANONCZ-ISKOLÁJÁN AK ÉVI JELENTÉSE. I90I/ig02. JAHRES-BERICHT DER SOPRONER GREM1AL-HANDELSSCHULE. KÖZLI : KAJÁBA LAJOS, IGAZGATÓ. SOPRON, ROM WALTER ALFRÉD KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA. 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents