Sorsunk. A Janus Pannonius Társaság folyóirata, 1941 (1. évfolyam, 1-4. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. Versek és műfordítások. Babits Mihály ..................................................................... 58, 444 Berczeli A. Károly .............................................................. Í99, 239 Csuka Zoltán ..................................................................... 251 Csorba Győző ..................................................................... 207, 272, 336 Erdélyi József . . .......................................................... 322 Harcos Ottó ........................................................................ 364, 382 Holler András ...................................................................... 411 Jankovich Ferenc .............................................................. 203 Kerecsendi Kiss Márton....................................................... 252 Kocsis László ................................................................... 335, 422 Lovász Pál ........................................................................ 339, 400 Takáts Gyula ..................... 87, 122 Török Sophie ............................. 86 Valéry, Paul ......................................................................... 411 Weöres Sándor .........................................^ ....................... 425 Weöres Sándor: Theomachia. Drámai költemény.............. 22 • Elbeszélések: Aradi Gábor: Ébredés ...................................................... 244 Birkás Endre: Szerelem a szigeten .................................... 113 Herceg János: Hajnali tűz ................................................ 219 Kodolányi János: A pap (Regényrészlet.) ..................... 365 Thurzó Gábor: Férfiak ........................................................... 81 Cikkek, tanulmányok, összefoglaló ismertetések: Aradi Gábor: Kocsis László ötvenéves jubileumára. . . . 425 Berky Imre: A világszemlélet filozófiája. — Halasy-Nagy József könyvei: Ember és világ. — Mai politikai rendszerek. — Magyar önismeret.......................... ... . 152 Brisits Frigyes: Sík Sándor írói arcképei. — Pázmány. Az ember és az író. — Zrínyi Miklós ...................... . 461 Csapiáros lstoán: A magyar-déíszláv kapcsolatok pécsi kutatói. ..................................................................... 168 Csorba Győző: A Janus Pannonius-Társaság könyvtára 462 Darvas József: Veres Péter. — Ember, író és szerep. . . 143 Dombay János: Régészet és történelem. — Kutatási fel­adatok Baranyában, ................................................ 225 Erdei Ferenc: A parasztság kultúrproblémái.................. 346 Esztergáé Lajos: Társadalomépítés ....................................... 6 Fischer Béla: Beköszöntő .................................... 1 Fischer Béla: In memóriám. — Klebelsberg Kunó, Surányi Miklós, Tolnai Vilmos. ............................................ 316 Fitz József: Mit olvasunk? ............................................... 201

Next

/
Thumbnails
Contents