Sorsunk. A Janus Pannonius Társaság folyóirata, 1944 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1944 / 1. szám

a JAnus PAnnonius tarsasag folyóirata SZERKESZTI: VÁRKONYI NÁNDOR. ,JEgy nemzetnél lem vigyünk alábbvalók." Zrínyi. TARTALOM: Bodnár István: Garay János és költő-barátai. Csorba Győző, Cserdy Ferenc, Tűz Tamás: Versek. Erdélyi József: Medve-fia: ember. Kodolányi János: Ojbarsz futása. (V.) Szabó István: Nemzetszemlélet és magyarságtudat. (IV.) Demény János: Teknősbéka. (Elbeszélés.) Nikelszky Géza: Kopácsi halászok. (Műmelléklet.) Kelle Sándor: Lugasban. (Műmelléklet.) Vörösmarty Mihály és Arany János kiadatlan levele. (Hasonmások.) ÉLET ÉS IRODALOM: Szabó István: A magyarság őstörténete. (Szerkesztette Ligeti Lajos.) — Zsikó Gyula: Két szószóló. (Erdélyi József: Örökség, — Sinka István: Hontalanok útján); A Magyar Irodalompártoló Társaság díjai. — Baránszky-Jób László: Színházi levél. KÖNYVEK: Kovács Endre: Tersánszky J. Jenő: Vadregény. — Kerecsendi Kiss Márton: Tatay Sándor: Húshagyókedd. — Szöllősy Kálmán: Péterhidi Gyula: Biztató kedvesemnek. — Harcos Ottó: Kiss Szaléz: Mindent az Istenért. — Paku Imre: Luby Margit: Fogyó legelőkön; Bisztray Gyula: író és nemzet. — Vörös Márton: Unyi Bernárdin: A mohácsi ferencesek története. — Lelkes István: Pipics Zoltán: Száz magyar festő. ÜZENET: Várkonyi Nándor. PÉCS. IV. évfolyam 1. szám. 1944. január. Egy szám ára 2.— pengő,

Next

/
Thumbnails
Contents