Sorsunk. A Janus Pannonius Társaság folyóirata, 1945 (5. évfolyam, 1-2. szám)

1945 / 1-2. szám

Sorsum/ IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT SZERKESZTI: VÁRKONYI NÁNDOR J.—•.—" Péni Aliansi L«»»* TARTALOM: j Várkonyi Nándor: A kard élén. Babies András: Május elseje a szervezett munkásság életében. András Endre, Cserhát Józséf, Csordás János, Csuka Zoltán, Jánosy István, Katkó IstDán, Kopányi György, Simon István, Takáts Gyula: Versek és műfordítás. I Boros István: Kultúra és szocializmus. Rákos Sándor: A csillag nem válaszolt. (Elbeszélés.) Zsikó Gyula: A földreform. Mezőssy Mária: Áron. (Elbeszélés.) Angyal Endre: Szlávok és magyarok. Kardos Tibor: Szociális feszültség és irodalom. K. öreg Péter: A nyulak. (Elbeszélés.) Paku Imre: Erdei Ferenc. Vincze László: A magányos József Attila. ÉLETÜNK: Reychman Jan: Lengyelország és Ragúza régi kapcsolatairól. — Rácz István: Szőttes. (Szabó Pál: Politika.) — Záhonyi Aladár: Magyar-Orosz Művelődési Társaság. — Győry János: Pécsi kamara esték. — SZÍNPAD: Székely György: A Pécsi Nemzeti Színház 1945-ben. — MŰVÉSZET: Achátz Imre: Beszámoló a pécsi művészeti életről. — FILM: Záhonyi Tivadar: Az orosz filmek. KÖNYVEK: Záhonyi Aladár: Lenin Vladimír Iljics életének és tevékenységének rövid rajza. — Zsikó Gyula: Bözödi György: Repedt csupor. — Csuka Zoltán: Vas Zoltán: 16 év fegyházban. Előfizetési ár: Negyedévre 25.— P. Kettős szám ára: Jő.— P. PÉCS. V. évfolyam, 1—2. szám. 1945 május—június. „Megismervén magad is, nemzetem, reformáld vétkeidet, öltözzél igazságban, öoedzzél erősséggel.“ Zrínyi.

Next

/
Thumbnails
Contents