Sorsunk. A Janus Pannonius Társaság folyóirata, 1948. január-április (8. évfolyam, 1-4. szám)

1948-01-01 / 1. szám

SORSUNK TARTALOM VARKONYI NÁNDOR: Száz év. BERDA JÓZSEF, CSANYI LÁSZLÓ, CSORBA GYŐZŐ. KAROLYI-WEÖRES MARIA, RABA GYÖRGY, TAKATS GYULA, WEÖRES SÁNDOR : Versek. ORMOS GERŐ: Haláltánc. DOBOSSY LÁSZLÓ: A haladás és a hagyomány összhangja a „romántos Provintziában". MANDY IVAN: A macska. RAJNAI LÁSZLÓ: Negyedik nemzedék. ÉLET ÉS KULTÚRA BOROS ISTVÁN: Életstílus és egyenlőség kérdése a Szovjetúnióban. MAKAY GUSZTÁV: Szabó Lőrinc és a „Tücsökzene". SZABÓ EDE : Gáttörés vagy lélekomlás ? REMÉNYI JÓZSEF: Amerikai levél. GALSAI PONGRÁC —RAJNAI LÁSZLÓ: Pécsi színpad. DUNATÄJ KAPAS GYULA: A jugoszláviai magyarság kulturális élete. VARGYAS LAJOS: A román népzene. KÖNYVEK MÉSZÖLY MIKLÖS: Bóka László: Zenekiséret. — ANGYAL ENDRE: Hamvas Bela: Anthologia humana. — HUNYADY JÓZSEF: Bárány Tamas: És meg­indulnak a hegyek. — BARDOSI NÉMETH JÁNOS: Káldi János: Halott vízi­malom. — KISS IVAN; Carrel Alexis: Orvosok, kuruzslók, eretnekek. Előfizetési ár: Negyedévre: 12 forint PÉCS Vili. évfolyam 1. szám. 1948. január. Egyes szám ára: 5 forint

Next

/
Thumbnails
Contents