Sporthirlap, 1928. január (19. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-02 / 1. szám

HéSf ? Budapest^ Xfe. éri. 1. sz. 1928 janűá» ^ - íjtttt J6 tíUÚT [Sportb^W ■s2erlies7:!öRö-' es Kifidóhiraia. Bwlapesi, VL kerület. Rúzsa aeca Itt. Ul. emele! I’áTirat) cím Sporthirlap Badapast. I eleionszám Szerkesztftség: Llpót tiüö—51 Kiadóhivatal: Teréz 112-41 Előfizetési írak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapfa 2 pengőJ; Ausztriába G pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7-50 pengő. EGJELENlK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON. Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában iá gr. •Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia I. •' '■ Románin l# let Franciaország l'őOfr.Olaassonzs. k. Német­ország 25 a. pT. Lengyelország 30 gr. .-vuerika 5 c. Levélcím • Bndapest 62.. postanóK >S2. Újpest döntetlenül végzett Páduában, a Ferencváros győzött Alexandriában A III. FC győzött Szalonikiben, a BSE győzelmesen fejezte be német túráját és csak a Bástya szenvedett meg nem érdemelt vereséget Olaszországban Az újpesti fiúk szép játékukkal Páduái! is meghódították Újpest—Padova 1:1 (1:1). Az' Újpest Olaszországban txírázó együttese vasárnap Páduában ven­dégszerepelt és pompás játékával ismét nagy sikert aratott. Ellenfele s Padova volt, amelynek csapatát a kerületi egyesületek legjobb játé­kosaival erősítették meg. így a Padova színéiben játszott Barzan, VéCchino, Monti és a hét Busitii. Ax Újpest ellenfelének játékereje ily- képen nem sokkal maradt alatta az olasz válogatott csapat játékerejé­nek A mérkőzést mintegy 5000 főnyi közönség nézte végig, akik elisme­réssel élvezték az újpestiek pompás játékát. A jeges pálya ellenére Új­pest nagy lendülettel párosult ma gas színvonalú futballt mutatott be és a második félidőben nagy fölénybe jutott, azonban csatárai a kínálkozó helyzeteket nem tudták kihasználni. Az első támadásokat Újpest ve­zeti, de Padova szerzi ok g a veJ zetögólt. A’ 12-ik pereljen Voect'noa szabadrúgását Beneda védeni ké­szül, de a síkos talajon elcsúszik és a labda a hálóba jut. Az olaszok ■azonban nem sokáig örülhetnek az eredménynek, mert a 25-ik pero ben Ancr -•édhefetlen lövéssel ki­egyenlít, Az első félidő változat tt­ját ék a után a második félidőben Újpest fülónyo kidomborodik, azonban a nehéz pályán eredmény nem adódik. Újpest együttesének valamennyi tagja derekasan megállta a helyét. A nagyon szép mérkőzést az olasz bíró jól vezette. Újpest a következő összeállítás­ban játszott : de eda — Sternberg, Fogl Itt.'. — Borsányi, Lutz II., Péter — Ströck, Wilhplm II., Auer. Spitz. P. Szabó. fel az AS. Róma ellen és ; lekes, szép játékával feledtette a szombati Yr’-eség keserűségeit. A szegediek a második félidőben nagy fölényben játszották. Az első félidő eredménytelen já- téta "'áu a más: :'k félidő 5-ik per­cében Svssioh ré én a Roma jut vezetéshez, azonban a 10-ik percben Weber kiegyenlít, A .csapatban ismét kiváló ját- Kot nyújtott Tóth, de nagy on jól ját- • "ott Kronenbjerger, valamint Ábrá­it m is és kitűnően veűf-e a bálját Adni. Szombaton kikapott, vasárnap döntet­lenül játszott a Bástya Rómában Lazio—Bástya 3:1 (0:1). A Bástya szombaton Rómában az olasz bajnokság kilencedik he­lyezettjével, a Lazio csapatával mérkőzött és 3:1 (0:1) arányban vereséget szenvedett. A mérkőzés első félidejében a Bástya nagy fö­lényben játszott, de balszerencséje miatt a sorozatos akciók nem jár­tak sikerrel. , A vezető gólt a 3S-ik percben Kronenbergeq- szerezte meg a sze­gedieknek, majd a második félidő változatos küzdelmében a Lazio Cevertini góljával a kezdés után rögtön kiegyenlített, a 7-ik perc­ben Bcck öngólja révén a vezetés­hez jutott és a 24-ik percben La­ntion bebiztosította az olaszok győ­zelmét. A Bástya veresége főképpen Weiglhofcr indolens .játékának a következménye. A csapat legjobb embere Tóth volt, aki nagyi -­rűen oldotta meg nehéz feladatát. A védelemben Acht nyújtott elfo­gadható játékot, a csatársorban pedig Varga és Höss vonta ma­gára a figyelmet. A mérkőzési A'nova bíró kifo­gástalanul vezette. Bástya—AS Roma 1:1 (0:0) A Bástya . Rómában... vasárnap Höss és Weiglhoffer nélkül állt Kairói döntetlenjét Alexandriában gy ozelei dmel korrigálta a Ferencváros Ferencváros—Kairó 1:1 (0:1) : ' A Ferencváros Egyptoinbun pén­teken játszotta le harmadik mérkő­zését. amelyen Kairó város váloga­tott csapata volt az ellenfele. A zöld-fehérek ezúttal bágyadtan ját­szottak és különösen a csapat csa­társora volt gyenge formában. A Kairóiaknak az első félidőben si­került a vezetést megszerezni, de a Ferencváros szünet után kiegyenlí­tett. Takács II. egy 11-est a kapus kezébe lőtt. Ferencváros—Alexandria 1:0 (0:0) Vasárnap a Ferencváros Alexan­dria város válogatottjaival mér­kőzött és fölényes játék után 1:0 (0:0) arányban biztos győzelmet aratott. A mérkőzés egyetlen gól­ját a második félidő 9-ik percében Kautzky lőtte. A csapat ezúttal frissebben mozgott, de a csatársor tagjai góliszonyban szenvedtek. A védelem kitűnően játszott. A BSE utolsó mérkőzését is megnyerte Németországban BSE—Hildcskeim válogatott 3:0 (2:0). A magyar amatőr bajnokcsapat vasárnap Hildát he i m h e n fejezte be németországi túráját. Utolsó mérkőzésén Hildeskeim város válogatott legénysége volt a BSE ellenfele, azonban a magyar együttesnek az SV. Goiba, és BC.. Chemnitz felett aratott nagyszerű győzelmeiből okulva, a vendéglátók esélyeiknek a növelése céljából han­noveri játékosokkal érősítették oieg „városi" reprezeutatív csapa­tukat. : ;A. mérkőzés nagy hidegben. 4000 főnyi közönség, előtt folyt le és a BSE 3:0 (2:0) arányú győzelmével FÓRUM UFA végződött. A magyar bajnokcsapat szép játékkal megérdemelten nyerte a meccset, amelynek mind a három gólját Kiss lőtte. A BSE-nek még egy gólra volt nagy esélye, de Soponyai egy megítélt 11-esből a labdát a német kapus kezébe he­lyezte. Diadalmas, németországi fiijukról kedden reggel .9 órakor étkeznek haza a BSE expedíciójának tagjai. IH. kér. FC—Ares 3:1 (Isi) A III. leér: F<7 iiiracsápaía szombaton, nagy;.késéssel érkezett SzaloniJeibe, ahol az együttesnek közvetlenül a megérkezés után kellett mérkőzni az Ares jóképes- ségü csapatával. A hosszú utazás fáradalmai elle­nére az újlakiak pompás játékot mutattak be és a felíízott, mély talajon szinte kapujához szegez­ték a görög csapatot. Á hatalmas fölényben Kocsis lőtte a III. kér. első gólját, ahielyet a görögök ki­egyenlítettek, majd a. második fél­időben Magyar és Lengyel juttat­ták a labdát, az Ares hálójába. MAGÁNTANULÓK! Rákéesd-.út 4£L szám. Előkészítés .összevont vizsgákra. ÉRETTSÉGI RE

Next

/
Thumbnails
Contents