Sporthirlap, 1929. február (20. évfolyam, 14-25. szám)

1929-02-02 / 14. szám

j / ^ ^ 1929 FEB. 2 **f //ff? ‘léi ■ / ' >f , ..\j T VET Szombat ______Budapest, XX. évi. 14. sz. 1929 tebrnSr 2 ~^7mFO flllét l^ o^gy 1929 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. Vi. kerület. Hózsautca Itt. III. emelet Távirati dm: sporthlrlap Budapest. Telelőn szám : Szerkesztőség: Lipót 990—84 Kiadóhivatal: Teréz 112—44. Slátiieíés! árak: Belföldre egy negyedévre & pengd (egy hónapra 2 pengd) Ausztriába 8 pengd. Egyéb külföldre egy negyedévre 7-30 pengd. MBOJEI.EMIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖK ÉS SZOMBATOK Egyes szám Ara: Belföldön 16 lillér. tusztriában 25gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei Franciaország 1.20 tr. Olasz orvra? 0.-01, Kémei- ország 15 a. pf. Amerika ■> cent. Levélcím: Buda pest 62, postatiók 92 Ausztria Jéghokicsapata 3:1 (1:0,3:1) legyőzte Svájc együttesét és ezze! bejutott az eurőpabajnoki torna döntőjébe Olaszország, Lengyelország* Csehszlovákia és Ausztria között a mai és vasárnapi döntő mérkőzéseken dől el a bajnokság sorsa 'IMII ■ ' Ma délelőtt és vasárnap délben kerül döntésre a városligeti jégpályán a női és a páros műkorcsolyázó világbajnokság Szép, nívós küzdelemben csapott össze tegnap este Au.rttria és Svájc válogatott hokicsapata — meglepően kisszámú közönség jelenlétében — hogy eldöntse, melyikük játszhat a már döntőbe került Olaszország, Lengyelország és Csehszlovákia mellett az Európa-bajnoki címért. Este 'negyed 8-kor, a csehszlovák Malecek bíráskodása mellett a két csapat a következő összeállításban vette fel a küzdelmet: Ausztria: Lichtschein — Brück, Schwab — Tatzer, Érti, Lederer. Cserejátékosok: Glatz és Dietrich­stein. Svájc: Künzler — Mai, Rudolf — Poncet, Meng, Kraatz. Cserejátéko­sok: Fuchs és Spengler. Miután mindkét csapat válogatott dressze vörös, a svájciak a d a vasiak kék klubdresszében álltak ki. Kezdés után azonnal a svájciak lépnek fel táma­dólag és már az első percben Licht- scheinnek kell beavatkoznia Kraatz szép lövésénél. A 3. percben Meng fut le, balra kanyarodik, remek saroklövést ereszt meg, de Licht­schein elfogja. Az osztrákoké az iniciativa, különösen Tatzeré, aki remek formában dolgozik. A 10. percben lövése alig centiméterekkel süvít el a kapu mellett, majd ismét ő rohamoz, de lövését a kapus védi. Ezután Kraatz veszélyeztet, de az utolsó pillanatban szerelik. A 13. percben Fuchs lövését védi Künzler, majd újabb tumultus a svájci kapu előtt, s a kapu is felborul. Az utolsó percben a svájci csatársor indít for­más támadást. Lederer azonban elhalássza a korongot, átrohan a svájci vé­delmen, a kapu elé kanyarodik és négy másodperccel a befeje­zés előtt közvetlen, közelről véd- hetetlenül bevágja. Nagy lendü­letében a kapust is feldönti. (1:0). A második menetben az osztrákok nagyon beleféküssnek. Azonnal Tatzer kaparintja meg a sejbát, lerohan a szélen és oldalról vá­A páros műkorcsolyázó világ­bajnokság favoritja is a védő francia .íoly— Brunet pár, amelynek legerősebb .el­lenfelei ugyancsak az osztrákok. El­sősorban a Schoiz—Kaiser, a Brun- ner—Wrede és a Hochhaltinger— Preisecker párok, amelyekhez méltóan sorakozik a troppaui Hoppe-házaspár. a finn Jakobson-pár. Kieshauser— Gaste és Schwendtbauer—Aichingei (Németország), valamint &< remek formában lévő magyar párok, Orgo­nista—Szalay, a Nemes-házaspár és Rotter—Szabó. A mieink az utóbbi két évben valóban pompás fejlődést mutattak és így nem volnánk meg­lepve, ha egyikük helyre kerülné. Európa hokibajnokságai is megértek a döntésre. Ma este előbb Csehszlovákia játszik Olaszország­gal. utána pedig Lengyelország Ausztriával. A favorit ok az elől emlí­tettek, bár nagy különbség alig van a csapatok között. A meglepetés együttese Olaszország, amelynek küz­delme esetleg meglepetést is hozhat. A második mérkőzésen a léngyéfek- nek kell nagyobb esélyt adnunk. A vasárnapi döntőn tehát a papírforma szerint Csehszlová­kia kerül össze Lengyelország­gal az első és Ausztria Olasz­országgal a harmadik helyért. A csehek és a lengyelek egyenlő erős csapatok. A két nap programija Ma délelőtt fél 11 órakor: a női vi­lágbajnokság kötelező gyakorlatai. Délután fél 6 órakor: Olaszország— Csehszlovákia, utána 7 óarkor: Len­gyelország—Ausztria jéghoki mérkő­zések. nnir Hl JFtbtel. Aa ideális olcsó ángoV *Ltó-ͧ* 4 tltemfl. X lánchajtás és állíthat­. kormány, auíomattola­jozás, S0 km sebcssC'g ■nnn Vesérképv.:V1.ker., 1200.- pengő Podmanleaky.il, 18. ratlanul éles lövéssel megszerzi a második gólt. (2:0). Huszon­negyedik másodperc 1 A 9. percben vad osztrák támadás. Tatzer száguld le, átpasszol Lederer- nek, akinek lövését Künzler ismét védi. A korongot Spengler fogja el, lefut a balszélen és a szélről hatalmas lövést ereszt meg, amelyet a meglepett Licht­schein a lába között beenged. (2:1). Svájcot felvillanyozza a váratlan eredmény. Újra Kraatz rohamoz, azonban a kapu mellé lő. Az utolsó percben kritikus helyzet az osztrák kapu előtt. A helyzetet Lederer tisztázza, keresztüldolgozza magát Svájc, előrehúzódott csapatán és kö­zelről, védhetetlen lövéssel be­állítja a végeredményt. (3:1). A harmadik menetben az osztrákok már biztosan tartják a meccset, míg a svájciak csupán messzi lövésekkel kí­sérleteznek, persze eredménytelenül. Az osztrák csapat feltétlenül megérdemelte a győzelmet. Különösen a csatárai jók. akik oko­san, egymást megértve dolgoztak a siker érdekében. Lichtschein megbíz­ható kapus, míg a hátvédek közül csak Brück elégített ki. A svájci csapat kiábrándított. Néha ugyan kicsiüant a tudás, amikor a csatársor egyvonal- ban száguldott az osztrák kapu felé, de hiányzik belőlük az erő, hogy az akciót he is fejezzék. Talán csak Kraatz és Spengler azok, akik dicsé­retet érdemelnek és a kapus, aki megbízhatóan látta el tisztét. Dietrichstein, az osztrák csapat vezetője a mérkőzés után a követke­zőket mondotta: — A csapattal nagyon meg vagyok elégedve, bár nem játszott jól. Svájc meglepően gyenge. Játékosaink közül Glatz és az öcsém lázas betegen ját­szott, Klang 'is beteg, emiatt nem is állíthattam be. A csapat a szerencsét­lenül kiütött sorsolás miatt ma ját­szotta harmadik, holnap játsza a ne­gyedik és holnapután az ötödik erős meccsét és ilyen körülmények között egy szó szemrehányást sem teszek azért, ha negyedikek lesznek. A jég nagyhetének zárónapjai Utolsó napjait éli a BKE jubilá­ns jéghete. Még két napon, ma és holnap csapnak össze a nagy ellen­felek és utána a sok küzdelmet lá­tott jégtükröt ismét a víg korcso­lyázósereg veri fel kacagásával. Ma délelőtt és holnap délben ke­rül döntésre a hölgyek műkorcso­lyázó világbajnoksága és befejezésül a pároskorcsolyázók világversenye. Mindkét számban a világ legjobbjai adtak találkozót egymásnak, s így ritkán látott remek látványban lesz része a közönségnek, amely zsúfolá­sig fogja megtölteni a tribünöket. A hölgyverseny nagy favoritja Hennie Sonja, a nor­végek reprezentánsa és a verseny védője, aki minden bizonnyal ezút­tal is diadalmaskodni fog. Legerő­sebb ellenfelei a bécsiek: Fritzi Burger, Melitta Brunner, Ilse Hor- nung és Grete Kubitsehek, akik ha­sonlókép művészei a jégnek. Indul­nak még: Yvonne Deligné Geurts (Belgium), s Wesela asszony Prá­gából. A kötelező gyakorlatok sorsolását ma ejtette meg a nemzetközi szö­vetség, Ulric'h Salchow elnök veze­tésével. Ezek szerint a gyakorlatok a következők: 1. ív, 2. Hurok, 3. Hasonélű fordu­lás, 4. Hasonélű ellenfordulás, 5. Dupla hármas — kigyóvonal — dupla hármas és végül 6. Ellenhármas — kígyóvonal — eilenhármas. A versenyen kijelölték a zsűri tag­jait is, amelynek elnökéül Hunyadi Ferenc vrófot választották.

Next

/
Thumbnails
Contents