Sporthirlap, 1929. június (20. évfolyam, 62-74. szám)

1929-06-01 / 62. szám

IÍ 'Wajül1'*1 Szombat Budapest xx. évi. 62. sz. 20 fillér |^p0rtV^aV | Szerkesztőség és kiadóhivatal Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengői Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában I A Budapest, Vl. kerület, Rózsa-utca 111.111. emelet , , Rtvak ímr 7-^o 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. 1 /| Távirati cím: Sporthlrlap Budapest. Aiwtriáta 8 pengő. Egyéb ktUtőldre egy negyedévre 750 pengC. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz- . \ (I relefonszám: Szerkesztőség: Lipót 996—54 MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika I VJ/ Kiadóhivatal: Teréz 112—44. 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. I Ma este Síoo&ís—Gapakboxme a i VizipóSéessapalunk 18:0-ra győzött Grácban és ma este S óra 50 perekor érkezik haza a Keleti-pályaudvaron A Hungária Újpesten, a Ferencváros Szegeden megnyerheti, de el is vesztheti a bajnokságot ‘ A Sabaria a Nemzeti legyőzésével kijöhet a kátyúból, ha ugyanakkor a budaiak nem tudnak pontot szerezni Újpesten a Vasastól — Kaposváron aligha lesz izgalom, mert csak a presztízs a tét a Somogy—Bocskay mérkőzésen Az első liga csapatai öt bajnoki mérkőzésen találkoznak vasárnap és a sorsolás szeszélye az öt mérkő- zé közül egyet sem juttatóit a fő­városnak. A pesti ember holnap, ha meccset akar látni, kénytelen leg­alább Újpestre utazni. Ami nem is baj. Hiszen már forró katlan a vá­ros, vasárnap mindenki legszíveseb­ben kirándul valahová a környékre. Hát tessékü lehet kirándulni Új­pestre, vagy akár Szegedre is, hová különvonat viszi a Ferencváros híveit. Mert annyi bizonyos, hogy nagyon sokan kirándulnak a vasárnapi mér­kőzésekre, amelyek nemcsak a baj­nokság kialakulásának szempontjá­ból érdekesek, A konyakillatú, bor­gőzös angol futball után különösen nagy érdeklődéssel várja mindenki a vasárnapi meccseket, amelyek mindegyikén nagy küzdelemre, nagy játékra és — talán momentán ez a legfontosabb a publikumnak — nagy lelkesedésre lehet számítani. A csa­patok ma már teljes formájukban küzdenek és vagy bajnoki helyzetük, vagy klubpresztizsük kötelezi őket arra, hogy szívvel-lélekkel, minden tudásukkal, egész erejükkel mér­kőzzenek egymással. A Hungária —Újpest mérkőzés sok eshetősége közül csak az a biztos, hogy nagy küzdelem lesz A Hungária bajnokság felé vezető útján most érkeznek el a legmaga­sabb akadály elé. Mindenki érzi a kék-fehér táborban, hogy az egész esztendő eredménye a tét holnap odakint Újpesten. A mérkőzések előtt szokásos tippelgetések, fogadá­sok is nagyon megcsappantak a Kristály-kávéház táján. Csend van a Hungária-asztalok,körül, mint nagy ütközetek előtt á harcrakész sereg­ben. Mindenki tud mindent és né­mán készülődik. A játékosok a já­tékra, a drukkerek a drukkolásra Fodor dr. kabalája Csak Fodor dr. hangoztatja most Budapest, 1 V., Váci-u. 9 is, amit már hónapok óta; — A Hungária az idén még nem lesz bajnok! De nem kell azt hinni, hogy Fo­dor dr. az a bizonyos „kis óvatos”, aki mindig a rosszra készül, hogy ne érhessék kellemetlen csalódások. Nem. Mindenki tudja, hogy a dok­tor titokban — belül — jobban drukkol, mint bárki más. Csak nem mondja. És nem mondja, hogy a kék-fehérek végre újra eljutnak oda, ahonnan hosszú évekig senki nem tudta leszorítani őket: az első helyre. Fodor dr. kabalából hirdeti, hogy a Hungária nem lehet bajnok. Mert hát ő híres rossz tippelő. S ha mindent rosszul tippel, az egész Hungária reméli, hogy — most is rossz lesz a tipp. Kipiheni csatárok ... Akármilyen csendesen is készü­lődnek a csapatok az Újpest—Hun­gária találkozóra, de készülődnek. És nem rózsavízzel, hanem komo­lyan. Az Újpest például egyenesen erre a mérkőzésre pihentette Strö- cköt. Nem az ágyban, hanem a B) csapatban. Ott játszott a hanyatló újpesti csillag már két mérkőzést. ÉS Újpesten mindenki szentül hiszi, hogy Ströcknek használt is a — pi­henő. A B) csapat prémiumot se kap, meg aztán mégis csak más a nagy együttesben játszani. Viszont a Hungária Hirzert pi­hentette. Még pedig a csütörtöki meccs második félidejében. Aki ki­ment a profi válogatott—Newcastle meccsre, tudja, hogy Hirzer alapo­san pihent. ' Dédelgetik Újpestet A nagy ellenfelek mindig udvaria­sak szoktak lenni egymáshoz. Csak Napóleon gorombáskodott az ellen­feleivel. De ő is csak győzelmek után és ő utóvégre korzikai volt. A Hun­gária és az Újpest azonban igen ud­varias érintkezést folytat a nagy csata előtt. Különösen a Hungária figyelmes az újpestiekkel. Például a vörös Takács, a Hungária kondíció­trénere ölben vitte le Borsányit csü­törtökön a pályáról, mikor Gallacher lerúgta. Mindenki meghatottan nézte, hogy aggódik a vörös Takács Borsá- nyiért. Állítólag Révész Béla udvariasan köszönt Langfelaer Ferencnek. Sőt nagyon udvarias Újpesthez a ferenc­városi tábor is. A tartalékok mérkő­zésén egyáltalán nem ambicionálta a győzelmet. Serlegmérkőzés helyett barátságos meccset játszottak. Szó­val barátkoztak. És nem voltak faul­tok. Dehogy voltak!. .. Eshetőségek Ha győz a Hungária: a helyzet vál­tozatlan, a két pontelőny megmarad és az Újpest se csúszik lejebb. Ha döntetlen az eredmény: az előny már csak egypontos. Ha győz az Újpest: a Hungária második és az Újpest marad így is a harmadik. Viszont, ha győz az Újpest és a Fe­rencváros kikap Szegeden (a Hungá­ria pedig azt mondja, hogy így is tör­ténhetik).: áll az első variáció. A papírforma és a tradíció szerint a Hungária minimális gólarányú győzelihe várható. Pillanatnyilag azonban úgy áll a helyzet, hogy mind­két csapat védelme erős, a halfsorok közül a kék-fehér többet tud, de az új­pesti szorgalmasabb, a csatársorok pedig majdnem egyformák. Ha így nézzük a dolgot, a döntetlen látszik valószínűnek. Az egyetlen biztos eshetőség: nwgy meccs lesz. Szegeden nem marad el az ünnepélyes fogadta­tás, de milyen lesz a búcsú? A Ferencváros szegedi utazása nemcsak egy mérkőzés lejátszásáért történik. Most likvidiálják az őszi meccset is, amit nem játszhattak vé­gig, mert Zubriczky a második félidő 35. percében megunta a passzív druk- kolást. A Ferencváros most akarja megmutatni, hogy mi lett volna, ha ... Ha Zubriczky nem ugrik be a pályára, ha Gerő Ferenc nem fújja le a meccset, ha az intézőbizottsáig nem rendeli el az utánjátszást és a felebbe­UTE-pálya Afeqyeri-tf* . —m—i-------------- ——nao——— Vasár nap, június 2-án d. u. fél 6 órakor Ujpest­Huüprla Előzőleg fél 4-kor Budai 33-Vasas I. ligabeli bajnoki mérkőzések

Next

/
Thumbnails
Contents