Sporthirlap, 1929. július (20. évfolyam, 75-87. szám)

1929-07-01 / 75. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bodapest, Vl. kerület. Rózsa-utca 111. Ul. emelet Távirati cim: Sporthír lap Budapest TeJelonszám: Szerkesztőség: Llpót 996—54 Kiadóhivatal: Teréz HZ—-44. Glőiizetésl árak: Bellöldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengőt Ausztriába 6 pengő. Egyéb küllőidre egy negyedévre 7-50 pengő. HBOJELBNIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön IQ fillér. Ausztriában 25 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei. Franciaország 1.20 fr. Olasz­ország 0.80 L. Németország 15 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest, 62. postafiók 82 Nagy küzdelem után a Vasas 2:1 arány bar legyőzte az Attilát s így még egy osztályoz? mérkőzést keli tartani A bécsi futballtornát a Slavia nyerte, második Holtversenyben a Hungária és a Rapid — A magyar csapat vasárnap nagy fölénye ellenére is veszte1 a Rapid ellen A MAC nyolc, a BBTE öt, a MAFC két és a BTC egy atlétikai bajnokságot nyeri Szeged úszóstafétája legyőzte Budapestet A nagy Izgalommal várt íuáiodík osztályozó mérkőzésen is túl va gyünk már, anélkül azonban, hogy tudnék, megmarad-e a Vasas az 1, osztályban, vagy feljut-e ide az At tila. A fővárosi csapat idegi'eszítő küzdelemben ugyanolyan arányban győzött miskolci ellenfele fölött mint ahogy az őt otthonában le győzte s így egy harmadik osztá­lyozó mérkőzésre is.szükség lesz. A Hungária pompás játékot pro dukált Bécsben, de mert a csatársor­ból hiányzott az egység, a Napiddal' szemben vesztesként kellett elhagy- niok a küzdőteret. Budapest atlétikai bajnokságai alig néhányszáz főnyi közönség előtt gyenge eredményekkel vég­ződtek, viszont a publikum által mind jobbad felkarolt úszóverse nyék és vizipólómérkőzések jó spor tót nyújtottak. A négynapos kerékpárosversenyt a német Thierbach nyerte 13 perc előnnyel Jálits (Postás) előtt. Nyolc perccel a meccs vége e őtt kiegyenlíti az Attila a Vasas egygólos előnyét, de három perc múlva újra elveszti a mérkőzést Vasas—Attila 2:1 (1:0) A drámák mestertynem rendezhette volna izgalmasabban a második osz­tályozó mérkőzés lélekzetfojtóan fe­szült színjátékát. Nyugalommal el­mondhatja magáról mind a két fél, hogy csak egy lépés választotta el a végső sikertől és joggal panaszkodha- tik a balgzerencsére is. Talán még azt lehetne mondani, hogy a második félidőben nyomasztó fölényben játszó Attila tartotta hosszú ideig kezében a megoldást, mégis a Vasasok balsze­rencséje egy cseppet sem kisebb, mért őket meg a góllövésben hagyta el a siker. Volt gólhelyzet éppen elég .mind a két oldalon. De éppen az osz­tályozó mérkőzés pattanásig feszült légkörében születik a legkevesebb gól. Az ádázul folyó nehéz birkózásban így is három olyan gól született, ame­lyeket nem a futball játék etikai tör­vényei szerint való szép akciók előz­tek meg. Ebben a légkörben nem is lehetett más játék, mint hogy a roppant aka- rássaL eltelt huszonkét játékos között hallatlan erőkifejtéssel gyűrűzött a küzdelem az egyik oldalról a másikra s a legények a maguk erőlködésével Fővárosi tanár József-utca 26. I. em. 3. Javító, felvételi és magánvízsgákra, érettségire gyor­san és jól előkészít. — Mérsékelt havi tandíj! az egyéni teljesítőképességnek any- nyira a határán jártak, hogy minden alkalommal percekbe telt, amíg az egyik félpályán folyó viaskodás át- nyomakodott a másikra. A perctől fogva, hogy a csapatok kivonulnak, felharsan az égési közönség egybe­folyó lázas harci kiáltása, ami vad iramra hajszolja a csapatokat és nem is engedi megpihenni őket mindvé­gig. Ennek az izgalomnak jutott sorsdöntő szerepe az osztályozó mér­kőzésből, mert nyugodtabb atmoszfé­rában bizonyára másképpen alakult volna az eredmény. Áll ez főként a finis perceire, amikor a botrányok­kal fűszerezett második 11-esből az Attila végre kiegyenlített, ám a szer­telen öröm annyira elárasztotta a miskolci csapatot,'ijhogy ebben a ró­zsaszínű hangulatba^ úgyszólván ész­té sem vette, a mintjta végsőkig el­szánt Vasasok a győzths gólt is be­rúgták. A két csapat a következőképpen állott ki: * Tel.: 886—38 Megjelent új képes árjegyzékünk ingyen és bérmentve küldjük ÁRKÁN ■ poriérmek, versenydijak ,. ,„QK Budapest, IV., Váci-utca 23. sz. Alapftva 1396 A« orsaég legnagyobb sportdljQ«lote Vasasuk: Bereczky — Rozgonyi, Rottler— Búza, Burger, Fried — Báder, Fröhlich, Jelűnek, Remmer, Himmer. Attila: Szemző •— Kutik, Dankó — Maszlonka, Pruha, Banaszkievics — Pasztrovics, Péterfreund, Siklóssy, Pomázi, Pimpi. Amint a csapatok kivonulnak, nyomban felharsan az egész közönség egybefolyó harsány harcilármája, ami aztán nem is ül el mindvégig. • Az Attila kezdi a játékot, de csak Rottlerig jut el a labda. A miskolciak idegesek, a Vasasok kap­nak előbb lábra. Az első akció mégis “az Attiláé; Rozgonyi faultol, Masz- íónka rosszul lövi a szabadrúgást. Az 5. percben Himmer ügyesen megszö­kik, kornerre kell szerelni, a korner eredménytelen. Most formás miskolci támadás következik, Pimpi hosszú centerét Pasztrovics laposan Siklóssy elé tálalja, akinek hatalmas lövése arasznyira megy el a kapu fölött. Az izgalom megfekszi a mezőnyt, egy ideig nem alakul ki semmi. A 13. percben viszont egészen váratlanul gól esik. Rozgonyi felszabadít, Remmer előreveti Jellineket, ez átfejel Dankó fölött Fröhlichnek, akit a bekk nem bírt tartani s bár már úgy látszik, hogy a csatár a labdát elvesztette, az elébe ve- tődő kapusról újra megkapja és behelyezi. (1:0.) Az Attilát lesújtja a gól s a pom­pásan fölfejlődő Vasas-halfsor úr lesz a pályán. Rottler egy faultja azonban húszméteres szabadrúgáshoz juttatja az Attilát. Ezt Pasztrovics remekül lövi, de Bereczky stílusosan „lehúzás­sal” véd. Jó Vasas belső támadás;- A bekkek együttesen szerélik. Amott vi­szont Pasztrovics készít elő jó akciót, Siklóssy egészen tisztára játsza Pé- terfreundot, aki azonban gyámoltala­nul elveszíti a labdát. Nagy gólhely­zet volt. Lassan kidomborodik a Va­sasok tudásbeli fölénye. Kutik is hi­bázik egyszer, Maszlonka pedig fault­tal -segít magán. Gólhelyzete a mlsko. dáknak alakul több. Péterfreund lö­vése még gyenge, de lőhetne újra, amikor bosszantóan kihagy. Az Attila egyre csak szabadrúgásokkal jut előre. Egy ilyen után, a 31. percben, Pimpi megszökik, centerez, Pruha belül egészen a 16-osig tör előre, ami­kor emelésnek szánt labdáját Rozgo­nyi kézzel fogja. Pasztrovics rosszul helyezi a 11-est, Bereczky leüti a labdát. Most másodszor támad zűrzavar az Attilában. Fröhlich és Remmer fel­ismeri a helyzetet, kitűnően előre­tör, a döntő pillanatban azonban Remmer hendszet vét. Az Attila jobbszárnyán indul két kecsegtető támadás. Az egyikből Pasztrovics lő védőjátékosba, a másikból Péter­freund félre. Erre vehemens erejű Vasas-támadás következik, Hiúi­mért szerencsével szerelik kornerra. A jól irányított sarokrúgás után Báder kapja a másik oldalon a lab­dát és éles fejese alig kerüli el a kaput. Pimpi viszonozza az akciót, elhúz a védőktől, már úgy látszik, hogy a kapuba fut, amikor Bereczky macskaszerű rávetesse! a lábain fogja el a labdát. Erre megint a Vasas-balszéleő riposztoz, ravaszul csavart lövése keresztbe zúg el a kapu előtt. Az akciót Himmer haj­szálnyi pontossággal 'megismétli. Nyári autóöltözetek | •'úrvezetőn ek és soffőrnek autóköpeny, vászonóltöny, fejvédő, nyári sapka, szem­üveg, keztyü, vászontaka­rók nagy választókban GUTMANN "!s ÁRION FOGKRÉM NAGrtvewi *i sor • ok eve** cuu ht.

Next

/
Thumbnails
Contents