Sporthirlap, 1929. július (20. évfolyam, 75-87. szám)

1929-07-01 / 75. szám

'i's SPOR THÍRLAP HÉTFŐ, 1929 JÚLIUS X. yészólyes lövése most is keresztbe fut, Az utolsó percek fokozódó izga­lomban peregnek. Rottler szabad­rúgása után nagy kavarodás támad a miskolci kapu előtt, Jetiinek jó gólhelyzetbe is kerül, de a tülekedés­ben nem jut lövéshez, a kivetődő ka­pus végre ment. Nyomban ezután Pasztrovics rohan le, az ő lövését elvetéssel védi a kapus, Az utolsó percben a két centerhalf összecsap és Pruha a gyomrához kapva össze­esik. Lefújás közben ölben viszik le. Félidőben az okoz újabb izgalmat, büíj'y a pályaszolga megint az At- tila-kapu előtt locsol, a másik olda­lon nem. Újrakezdés utáu a Vasasok nagy lendülettel támad­nak, az Attila-hátvédekre súlyos te­her nehezedik. De hamarosan kisza­badul a miskolci csapat, amelynek .lobszárnyán Pasztrovics összekötőbe jön. A miskolciak erősítenek, Pomá- zi két lövését is kornerre mentik. A 4. percben Banaszkievics előretör, közben Búza megrúgja s a miskolci half komolyan megsérül. Péterfreund indul támadásra, szépen centerez, a kifutó kapus az utolsó pillanatban mént. Amott Báder indulna rohamra, dé, a Dankóval való összecsapás után elterül és ölben viszik ki öt is. Dankó kornert is vét, utána Remmer fordu­lásból remek lövést küld — a kapu mellé. Újra Remmer támad, váratlan lövését Szemző kiejti és Jelűnek elől, nagy szerencsével fogja el újra. Most hosszú percekig, állandó iz­galom közben hullámzik a játék, mi­közben az elkeseredetten küzdő védel­mek egyik oldalon sem engedik lövé­sig a játékot. A 20. percben végre Pasztrovics lerázhatja haliját, éles lövése azonban a kapu mellé megy. A 22. percben óriási nyomás .nehezedik a Vasas-kapura. A védelem vád erő­vel küzd, a csatárok képtelenek ka­pura lőni és vagy két percig táncol a labda a kapu előtt, míg végre Pruha előretör és a labda a kapu fölé repül. Pasztrovics készít elő jó helyzetet, az átadás jó, de Siklóssyt fogják. Rövid Vasas-offenzíva. Báder lapos lövését fogja a kapus, majd Remmer húsz­méteres szabadrúgása veszélyeztet: arasszal megy a felső sarok mellett. Újra kialakul az Attila nyomasztó fölénye. Pimpi támad, Siklóssy a holtbiztos helyzetben váró jobbszárny helyett balra játszik vissza! Himmer- nek egy elnézett erőszakosságából majdnem gól esik, a beadott labdát Fröhlich kapásból óriási erővel haj­szálra lövi kapu mellé. A miskolci hálfsór — főlég a két szélső fedezet — ragyogó stilusban hajtja támadás­ra a csatársort. A 34.percb,en pompás akció, indul. Pomázi kiszökteti Pimpit, ez tovább olőre Siklóssyt, aki balról élesen túícenterézi a kaput, Péterfreund a kornervonalon fogja el a labdát, ő is centerezne, de labdája Fried ke­zén megakad. A bíró — túlszigorúan — 11-cst ítéld A játék percekig, nem indulhat meg. Maszlonka leteszi a, labdát, égy Va­sas-játékos odarohan és belerúg el­lenfelébe. A bíró nem láthatja, mert a betóduló- klubvezetőkkel és játé­kosokkal áll vitában: Kitart a 11-es mellett, amire Rottler tiszteletlenül félrelövi a labdát. Újabb parázs vita, bírósértésért Burgert kiállítják. Végre Maszlonka nekiáll, Bcrcczky elmozdul a vonalról, a bíró fúj, újra kell rúgni, pedig a labda a kapu mellé ment. Az izgalom csúcspontra hág, amikor Maszlonka második lövése lapo­san befut a bálsarokba. (1:1). A miskolci táborban leírhatatlan az öröm. A pályán viszont felborul a rend. Vasas-rajongók tündék fel a taccsvonalon, a bíró miattuk me­gint várni kénytelen. Három perc múlva kezdenek, de az Attila még mindig az örömeivel van elfoglalva. A kistribűnről ekkor kövek hullnak a pályára, az, Attila ezért is rekla­mál és e mellékkörülmények végleg elvonják a figyelmét a játéktól, A Vasasok viszont a jogtalannak tar­tott 11-es keserűséget elszánt roha­mozásban öntik ki és a 41. percben Príma evezőlapáf készen, bőrözve és lakkozva 1 darab 11 pengő Nagy választék az összes csónak­alkatrészekben és felszerelésekben RÓTH vaskereskedésében Újpest, Árpád-út 58. Telefon: 919-58 váratlanul gólt szereznek. Rozgonyi szabadrúgását egy védő kifejeli, Dankó továbbí­taná, de gyertyát rúg, Báder visszafejeli Jelűnek elé, aki stoppolásból hirtelen a balsa. rokba irányítja a labdát. (3:1.) A miskolci játékosok még mindig nem tudnak észretérni. Fröhlich megint majdnem a kapuig tör előre. A másik oldalon ezalatt Pimpi és Rottler visszataszító módon rugdal­ják egymást, Rottler egy pofont is megkísérel s mindezt csak a bírók nem látják. A 46. percben egy jói induló jobboldali támadásból Sik­lóssy offszájdon kapja a labdát és gyors fordulattal a kapuba továb­bítja, A bíró természetesen nem ad gólt. Még egy elszánt Vasas-támadás, szabadrúgás, ezt Rottler védőjáté­kosba lövi. Ideges kapkodó játék mindkét részen és kevés góiratörő Sendü'et — ez jellemezte a második osztályozó mérkőzést Az osztályozó mérkőzések jellegze­tességei ütköztek ki ezen a mérkőzé­sen is. Idegesség, kapkodás, a labdá­nak cél nélkül történő vagdosása jel­lemezték a küzdő felek játékát, leg­feljebb. olykor-olykor csillant ki va­lami elsőosztályú rutin a Vasas-csa­társorban, mely azonban a gól előtt nem tudta munkájára a befejezés ko­ronáját rátenni. A játék irányítását inkább a Va­sas tartotta a kezében, csak a félidők középső időközeiben lángoltak fel erő­sebb Attila-támadások. A Vasasok halfsora egy klasszissal jobb volt, mint az ellenfélé. Ez a fe­dezetsor úgy a védelemből, mint a tá­madásból alaposan , kivette részét. Védőmunkáját az első félidőben Roz­gonyi, a másodikban a sokszor túlke- mény Rottler megfelelően egészítette ki. Ez előtt a fedezetsor előtt egy í’ap- szódikus, nem egységes, különböző stílusú tagokból álló csatársor csak küzdenitudásával és akarásával vé­tette, észre , magát. Himmer vezetett ugyan néhány jó támadást, — mert a technikás Fried személyében mö­götte passzoló fedezet volt és össze­kötője, Remmer is jó labdákkal látta el, — ezek a rohamok azonban a könnyen elnyomható Jellineken és a jobbösszekötőben magát idegenül érző Frölichen rendszerint elakadtak, vagy pedig utóbbiak- lekéstek ; a baloldal­ról jövő beadásokról. Báder adós ma­radt azokkal a tulajdonságokkal, ame­lyeknek híre külföldi kapósságát iga­zolná. Bereczky személyében a Vasas jó kápust talált, több veszélyes labdát — köztük egy tizenegyest is — nagy tehetségre valló módon hárított el. Az Attilán talán nagyobb mérték­ben vett erőt az izgalom, bár egygó- los előny birtokában az ellenkezője lett volna, inkább várható. Ügy lát­szik az idegen környezet és pálya szokatlan voltát nem tudta a Miskolc­ról felrándult többszáz lelkes „druk­ker” szakadatlan csatakiáltása Sem fe­ledtetni. Az Attila támadósorában az egyetlen Siklóssy emelhető ki; segítő társak hiányában azonban legszebb húzásai sem vehettek eredményre. Po­mázi még nem érett, bár van benne képesség. Péterfreund pedig nem tudta szélsőjét foglalkoztatni. A két szélső közül Pimpi látszott jobbnak, igaz, hogy majdnem mindent ráját­szottak, míg Pasztrovicsot olykor­olykor indította csak támadásba a ki­tűnő Maszlonka, aki ezúttal az Attila legjobb fedezete is volt. Nem is mu­tathatott fel különös eredményessé­get ez a csatársor, mert a mögötte ide-odafutkosó fedezetek az egész mérkőzés alatt talán csak húsz percig — de nem egyfolytában — tudtak több-kevesebb sikerrel támadásokat előkészíteni. Pruha a-csapat tengelyé­ben alul maradt Vasasbeli ellenfelé­vel, Burgerrel szemben. A fiatal Ba- naszkievics lelkes, de inkább védő fe­dezet. A közvetlen védelemben Szem­ző meglehetősen bizonytalan volt vé­gig. Kutik rúgótechnikája jó, de Dankó rutinja többet ér. A hátvédpár volt az Attila legmegbízhatóbb csa patrésze s mégis ez vesztette el a mérkőzést a második Vasas-gól előtti kapkodásával és primitív helyezkedé­sével. A két csapat közül a Vasas volt a jobbik. Megérdemelte a győzelmet, viszont két gólkülönbségű győzelme — tekintve, bpgv az Attila egy ti­zenegyest nem lőtt be —, nem lett volna százszázalékosan megérdemelt. A Vasas együttese tagadhatatlanul stílusosabb teljesítménnyel szolgált a nézőknek s teljesen átérezve a lét­nemlét kérdését, keményen és úgy­szólván végig egyiramban küzdött. Elsőosztályú rutinja fölénybe is len­dítette. Gyenge része a csatársor, amelyet — ha bennmarad az első osz­tályban, — legalább három ponton kell megerősítenie. Az Attila a mai mérkőzésen — a hátvédeket kivéve — egyetlen részé­ben sem mutatott oly képességeket, amelyek az elsőosztályúság jellegét számára vitathatatlanná tennék. A csapatban több van, mint amennyit ezúttal kijátszott, rutinhiánya, ide­gessége azonban erős nyomot hagyott összteljesítményén. Majorszky ezúttal is korrektül ve­zette a mérkőzést, bár a játék sorsát majdnem eldöntő második 11-est nem lett volna szabad megítélnie. Hibá­jául rójuk föl emellett, hogy nem kö­vette eléggé a játék menetét és a faultok és kezelések megítélésében nélkülözte a szokott biztonságát; Amatőr bajnokság Döntő mérkőzések. I. osztály. A harmadik helyért: BSE—UTE 1:0 (0:0). A második félidőben csak 10 játékossal küzdő BSE lelkes játékával kiérdemelte a győzelmet, melyet Mikes góljával ért el. Az ifjúsági díj első helyéért: UTE—MTK 3:1 (1:1). Az ifjúsági díj harmadik helyéért: FTC—Törekvés 5:1 (1:0). III. osztály. A bajnoki címért: CsTK—Turul MOTE 2:1 (2:0). E győzelemmel a CsTK lett a bajnok. Góllövő: Egyed és Eisenstádter, il­letve Vrba. A harmadik helyért: X. kér. SC-Compactor 2:1 (1:0). Góllövő: Tritz és Farkas, illetve Sckmolkó. IV. osztály. A bajnoki címért: Elektromos Művek—KTK 1:1 (0:0). Ezzel az eredménnyel az Elek­tromos Művek SE lett a bajnok. Góllövő: Marczlbányi, illetve Uhács KTK. A negyedik helyért: Féltén—Folyamőrség 4:0 (2:0). A Féltén e győzelmével a harmadik osztályba került. Góllövők: Hege­dűs, Zalvinenszky (2) és Ferenczy. Bajnoki mérkőzések. II. osztály. Kárpáti-csoport: NSC— BEAC 1:1 (1:0). FSE—Hungária 6:3 (2:2). Ili. osztály. Gillemot-csoport: VI. kér. FC—RÁC 2:2 (1:1). Jutagyár—FövTKör 6:2 (3:1). 1 m Zongorák, hangszerek! 1 u(fIIb legolcsóbb beszerzési­| JppPjj forrása | .XJO Reményinél | Budapest, Vl„ Király-utca 58-60. szg Cl V,f-’ Dohány-utca 84. TeU ÖÖvIlIIIJü J. 424-47. Előkésül! polgári éa középiskola! magénvlssgékra. érettségire minden típusban vitorlák hálózsákok és tábori ágyak , FERRO-TEXTIL RT.-nái BERLINI TÉR 3. NYUGATINÁL TELEFQN: A. 202-23, A. 213-38 Somogy—Bratislava 2:1 (0:0) Rosszul sikerült a pozsonyi csa­pat kétnapos vendéglátása. Szom­baton a Budai 33-aeoktól szenvedett 5:1 (3:0) arányú vereséget, míg va­sárnap a Somogy gyengén játszó csapatával szemben maradt vesztes a Bratislava. Az első félidőben a kaposvári csapat vau frontban, ámde a csatá­rok puhasága miatt nincs ered­mény. A második félidőben már jobban megy a játék, de még így sem kielégítő. A 6. percben Weisz II. a tizenhatos vonalon kapja a labdát és éles lövése Klumpár lá­bát érintve a kapuba jut. A 10. percben Uher ofszájd támadását a bíró elnézi, a csatár lefut és védhe- tetlen gólt lő. A 16. percben ismét Weisz II. támad és éles lövését Kardos nem tudja védeni. A 33. percben Blum összefejel egyik po­zsonyi játékossal, megsérül és ki­áll. Helyére Kitti megy visszaven­nék helyét pedig- Miklós foglalja el. Az eredmény a hátralevő idő­ben nem változik. A Somogy szombaton Érsekúj­váron az ESE ellen 7:0 (3:0) arány­ban győzött. Egy próba meggyőzi Önt, hogy elegáns és jó öltönyöket Csányi E. Mihály férfiszabó készít VII., Dohány-u. 82. Tel.: J. 432—74 Fizetési kedvezmény! 2 iTRAK

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents