Sporthirlap, 1930. június (21. évfolyam, 63-73. szám)

1930-06-02 / 63. szám

Hétfő ________Budapest, XXI, évi 63. sz. 1930 június fillér' ' ' 1 ; ; 1——1 111 in i inai Sflortto**0?] I JM ■ . . r 5zerkeszióség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca Ili. III. emelet Távirati cím: Sport hírlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Ant. 996—54 Kiadóhivatal: Ant. 112—tt Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre • 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 8 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSOTORTOIÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 let Franciaország L30 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pi. Amerika & cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. áh,... a 1 m W*T ^ As osxtráXT*kapusfenomén munkában Hiden Toldi feje fölött kiöklözi a labdát. — Toldi, Rainer, eltakarva Turay, Hiden, Soldatics. (Magyarország—Ausztria.) '(Felvéve „GEM“ Regal-Jso lemezen.)

Next

/
Thumbnails
Contents