Sporthirlap, 1930. július (21. évfolyam, 74-84. szám)

1930-07-03 / 74. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sndapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cim: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Automata 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112—44 előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre fi pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egv negyedévre 7.50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖM ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pl. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. Szombat Vasárnap finn—magyar az üllőiúti sporttelepen délután 4 órai kezdetteI A Vienna megsemmisítő fölénnyel 7:l-re győzött a Fürth ellen s szép fáféka folytán a genfi torna első favoritja lett Bologna 4:1 arányú vereséget mért a holland csapatra A Vienna szombaton már az elődöntőben játszik a Slavia-lrun mérkőzés győztesével Újpest ma a Go Ahead ellen játszik; szombati ellenfele valószínűleg a Bologna lesz, s ha ezt legyőzi, úgy a döntőben van és alighanem aViennával kerül szembe A Sporthirlap kiküldött főmunkatársának telefonjelentése A szerdai nap nagy eseménye a Vienna hatalmas gólarányú győzelme volt a Fürth ellen. A bécsi kupagyőz­tes csapat'nemcsak felfutott a torna favoritjai közé, de a genfi közvéle­mény ma a leghatározottabban benne látja a döntő győztesét is. Az újpes­tiek ennek ellenére sem csüggednek, mert az ő számukra nem meglepetés a Vienna középeurópai stílusa, mely a fáradt ellenféllel szemben tökéletesen érvényesült és magával ragadta a svájci közönséget. A sorsolás most már határozot­tan az Újpest számára kedvező, mióta Langfelder kívánságára péntek­ről csütörtökre hozták előre az Újpest második meccsét. Ma délután a Go Ahead lesz az Újpest ellenfele, a hollandusok tehát egy kemény mécs­eséi a lábukban fognak kiállni a pi­hent Újpest ellen, viszont míg az új­pestiek holnap, pénteken pihennek, akkor meg a Bologna játszik majd a Servette-ve 1 és így szombaton megis­métlődik a mai helyzet: az Újpest ki­A Vienna a következő összeállítás­ban állt ki a mérkőzésre: Hore- schofsky — Blum, Rainer — Kahler, Hoffmann, Mahu — Brosenbauer, Adelbrecht,-Gschweidl, Fögl, Giebisch. Patrick angol bíró vezetésével a németek széllel a hátban kezdik a já­tékot, de azonnal az osztrák csapat pihenten veszi fel a küzdelmet kifá­radt ellenfelével.. A szerdai mérkőzésekre szépszámú közönség volt kíváncsi, már az első meccset 8000-en nézték végig s ez a szám később még jelentősen megnö­vekedett. lendül támadásba. Gschweidl mindjárt az első percben ofszájd-gólt rúg, me­lyet a bíró természetesen nem ad meg. Ezután némi délnémet fölény alakul ki, amely azonban egészen rövid ideig tart, azután Gschweidl remek húzásai felviszik a Viennát. Adelbrecht vi­szont nem sokat segit a centernek, a jobbösszekötő árnyéka önmagának. A 14. percben Gschweidl átverekszi magát a német védelmen, egvér: játéka gólt is eredményez, igaz, hogy a német kapus is ludas a gólban, mert a labda a kezei'között merít be a léc mellett (1:0). A németek még támadnak és mert Patrick meg­engedi a testi erő érvényesítését, a kemény belemenések sem ritkák. A németek támadása főként Hore- schofsky bizonytalankodásai miatt ve­szélyesek. Ez a kapus szinte kirí a bécsi csapatból. A 22. percben Frank, a Fiirth balösszekötője lő, a labda a kapufáról pattan vissza, Frank megismétli a lövést és másod­szorra kiegyenlít. (1:1). A Vienna nem sokáig hagyja így az eredményt. Gschweidl már a 25. percben be- teszi Giebisch beadását. (2:1). A németek szélső halijai nagyon gyengék és a eenterhalf nem bírja egyedül a nagy munkát, Gschweidl azt csinálja, amit akar. A 32. percben az osztrák balösszekötő kiugrik, a né­metek ofszájdót reklamálnak, a bíró nem sípol és közben Fögl belövi a harmadik osztrák gólt. (3:1). A 35. percben ismét Giebisch roha­moz, centerét. Gschweidl védhetetlenül küldi a kapuba. (4:1). Az osztrákok már meghódították a publikumot, csak a kapus és a jobb­szárny gyenge. A németek se dicse­kedhetnek a kapusukkal, aki száztíz kilójával egyszerűen komikus lát­vány. A második félidőt az osztrákok fö­lényeskedve kezdik, de hamar belát­ják, hogy ezzel nem sokra jutnak. Há­rom tiszta helyzetben is hibáznak. Elsőrangú külföld: iréninirihák zsebbel bármely nagyságban gombos zippzaras 16 P 18 F Dr. Káldor és Fivére Sportbáz Budapest, VII., Erxsebef-körúi 15 (Az Esttel szemben) A kifinomult osztrák stílus megölte a robusztus német futballt Vienna—Fürth 7:1 (4:1) í . j) Csütörtök Budapest, XXI. évi 74. ss. 1930 jőÜtts 3. JlTCt 20 fillér ISportbióop HMW.W £>w i i mi .............

Next

/
Thumbnails
Contents