Sporthirlap, 1930. december (21. évfolyam, 129-138. szám)

1930-12-01 / 129. szám

Hétfő Budapest, XXL évi, 129, sz. 1930 december í, JlTCL 16 fillér-^.-^L-Z!.""!!*1!"-11 '"""TT __1__1 1 ........................... ——————— |> portbit\oy | Szerkesztősé is és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca Itt. III. emelet Távirati cim: Sporthirlap Budapest Teletonszám: Szerkesztőség: Automata 196—51. Kiadóhivatal: Aut. 112—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztria 2J gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei. Franciaország 1.20 fr. Olaszország 0.80 L. Németország 15 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. A Harmadik derbi is döntetlenül végsődön l Gyöxött a Ferencváros, a Sabarla, a III. leér. FC és a Bocskai Vasárnap este nagy felháborodással tárgyalták a Hungária táborában, hogy Újpest ofszájd góllal szerzett egy pontot a derbin A centerek mérsékelt teljesítményének következménye; jövő vasárnap Skvarek dirigálja a Hungária csatár­sorát, Auer az Újpestét Vasárnap este, amikor a Hungária vezérei, játékosai és torzsdrukkerei már az ilTK-kaszinóban tárgyalták a derbi eseményeit, egész szokatlan mó­don nem a mérkőzésen elhangzott vé­lemények ismétlődtek, hanem teljesen új megvilágításba került az a zavaros jelenet, melyből az Újpest egyenlítő gólja született. Kint az újpesti stadionban még minden kék-fehér drukker azért rek­lamált, mert Boronkay Gábor nem ak­ceptálta Vozik nevű határbírójának integetését, amikor Borsányi hátulról szerelte — még 'pedig gyanús módon — a rohamra induló Titkost. Annál is inkább nehezményezték ezt, mert a határbíró olyan határozottan jelzett szabálytalanságot, jhogy a Hungária- védelem le is állt és így, ebben a za­vart szituációban sikerült P. Szabó­nak beállítani a végeredményt. A mérkőzés végén Boronkay Gábor­tól nem is kérdeztek egyebet, mint csak azt, hogy miért nem állította meg a játékot, mikor a határbíró olyan határozottan intett? ! — Jól láttam a jelenetet — vála­szolt a meccs bírája —, de szabályta­lanság nem történt. Még szóltam is két Hungária-játékosnak, Hirzernek és Sebesnek, hogy játszanak tovább. Ezzel szemben Vozik határbíró a következőket mondta: — Közvetlenül a jelenet mellett áll­tam, tehát jól láttam azt, hogy Borsányi kézzel ellökte Titkost. Rögtön jeleztem a faultot, Boronkay azonban intett, hogy nem látott sza­bálytalanságot. A kék-fehérek klubjában nagy tár­saság vitatta Boronkay eljárását. Preismann alelnök, Kisfalvy István dr. ás a vendég Faragó Lajos elsősorban arról beszéltek, hogy Borsányi szere­lése valóban fault volt, tehát' a határ­bíró jelzését igenis bírói sípszónak kellett volna követnie. De A Hungária vezetői ugyanis a követ­kezőképpen rekonstruálták a második újpesti gól előzményeit: Borsányi szabálytalanul szerelte Titkost, a határbíró intett, Boronkay nem sípolt, a labda Sebes elé került, akinek csak egy mozdulatot kellett volna tennie s legalább isi taccsra vág­hatta volna, de ekkor a határbíró újra intett, mire Sebes megállt és állva maradt az odaérkező Hirzer is. Sebes elindult, hogy szabadrúgáshoz állítsa a labdát, Borsányi azonban — szin­tén helyben állva — a labdát magánál tartotta és a bíróra nézett. Látva, hogy ha már Boronkay tovább enged­te a játékot, okvetlenül észre kellett volna vennie azt * hatal­mas ofszájdot, mely a második ájpeatl gólt megelőzte. Nem ölbáx a Kapus ökle Hagy kavarodás egy újpesti komer után a Hungária kapuja előtt. Ujváry ökle messze a mezőnybe vágja a labdát, Hogy (H), Várga tHKármán (V), eltakarva Auer (V), Stofián (V), Ujváry (H), Sebes (H), Kiéber (H), Spitz (U)» * *

Next

/
Thumbnails
Contents