Sporthirlap, 1930. december (21. évfolyam, 129-138. szám)

1930-12-01 / 129. szám

2 HÉTFŐ, 1930 DECEMBER 1. Auer fejéről élesen vágódott a labda a Hungária hálója felé. Ujváry jól helyezkedett, ám Wéber feje elterelte a labda irányát és — 1:0 az Újpest javára. Mandl (H), P. Szabó (U), Barátky (H), Nagy (H), Spitz (U), Auer (U), Wéber (H), Ujváry (H). Szelvény a tippbajnoksághoz December 7-iki mérkőzések: ■e Hungária—Vasas Ferencváros—III. kér. FC Bástya—Újpest Nemzeti—Kispest Budai „11”—Bocskai A pályázó neve .................... A pályázó lakása ...... A szelvényt legkésőbb szomba­ton, december 6-án kell postára tenni. ; fz nem mozdul, az újpesti half előre indult. Természetesen a labdával együtt. A Hungária-bekkek ekkor már reklamálni kezdtek, mire Boronkay in­tett, hogy a játék tovább folyik. Ezt azonban csak Borsányi láthatta tisz­tán s ő azonnal középre is vágta a lab­dát, melyre Nagy János és Stofián egyszerre ugrottak. Az újpesti center feje érte előbb a labdát, átemelte a vasárnap este. Mindenki azt hangoz­hatta, hogy ez a bírói tévedés egy holtbiztos pontot vett el a Hungáriától. Még fokozta a haragot a Boronkay ál­60TTESMANN LIPOT Férfi és női divatszövef különlegességek nagyban és kicsinyben BUDAPEST, V., DEÁK FERENC-TÉR 1. Telefon: Aut. 801—64 Sürgönyeim: Tuchgottcs Budapest tál megemlített játékosok nyilatkoza­ta, mert Hirzer és Sebes a leghatározot­tabban cáfolták azt, hogy a híró nekik bármit is szóit volna. Boronkay szerintük egyáltalán nem szólt semmit, csak némán intett, hogy „tovább”, ezt az intést azonban a Boronkaynak háttal álló, viszont legjobb helyzetben lévő Sebes nem látta és nem is láthatta. A vita közben érkezett meg Bili Hibbert, a kék-fehérek angol trénere, első derbigól szélső mekkora ofszájdon kapta a labdát. Angliában így nem lehet‘bíráskodni. Pedig a játékosok jók voltak mindkét csapatban. Ha a Hungáriában Skvarek ját­szik centert, könnyen nyerjük a mérkőzést, amely érdekes, izgalmas, változatos volt. Az MTK-kaszinó véleménye ezúttal megegyezett a trénerével. Viszont az a legérdekesebb, hogy a mérkőzés arány­lag mégis egészen nyugodt atmosz­férában? folyt le s a pályán az volt az általános vélemény — legalább is a játékidő nagy részében —, hogy Bo­ronkay biztos kézzel vezette a mérkő­zést. A második újpesti gól aztán tel­jesen megváltoztatta a Hungária han­gulatát, viszont P. Szabó kiállítása az újpestieket hangolta Boronkay ellen. Az MTK-kaszinófcan gyakran lehe­tett hallani vasárnap este: —• És az MLSz nem is gondol arra, hogy felmondja a Icartelt a BT-nek ... Kicserélik a centereket a Hungáriában és az Újpestben A derbi döntetlenül végződött s mind a két csapat siratta az elvesz­tett pontot. Az eredménnyel nem volt elégedett senki s a két klub ve­zetői — egyéb mellékkörülmények­Szelvény a heti tabellapályázalhoz. A bajnokság állása deerater t-ta fcceatei 8-ín 1. Hungária 16 1.................... 2. IH.ker.FC 14 2........................ 3. Sabaria 14 3......................... 4. Újpest 13 ♦........................ 5. Ferencv. 12 5.......................... 6. Bocskai 12 6....._________ 7 Vasas 9 7 8 Bástya 8 8.____________ 9. tNemzet) 6 9............... 10 . Budai 11 5 10.____________ 11 . Pécs-Bar 4 11....................... 12 . Kispest 3 12.......................... Pályáit* Heve ...................... Pál yázó lakása ................................ |A szelvényt legkésőbb szombaton, december 6 án kell postára adni.) tői függetlenül — azon is gondolkoz­tak, hogy mi volt a hiba az össze­állításban. A Hungáriában szinte egyhangú­lag állapították meg, hogy Kalmár játéka nem volt kielégítő s ezt azzal magyarázták, hogy a kitűnő játé­kos formája erősen hanyatlott s még minidig nincs kielégítő kondí­cióba u. Nem tudta egybefogni a csa­társort, ritka lövései is nélkülözték a kellő energiát, még csak a stoppo- lásai sem sikerültek. Vasárnap este már csaknem határozatba ment, hogy a következő mérkőzésen. Kal­már nem fog játszani a Vasas ellen s mialatt ő pihen, Skvarek lesz a Hungária centere. A csapat többi része változatlanul fog játszani, mert Wéber játéka ezúttal kielégí­tette a vezetőséget is és ha öngólt nem vét, senki sem talált volna ki­fogásolni valót rajta. Hibbert még így js újra kijelentette, hogy Wéber a kontinens legjobb eenterhalfja. Az Újpest csapatában még lénye­gesebb változtatások’ várhatók. Az Újpest vezetősége arra készül, hogy Volentiket újra csatasorba állítja, természetesen a centerhalf posztján, Kármán! meghagyja jobbösszekötő­nek és —. Auer lesz a center. Az ilyen összeállítású csatársortól foko­zottabb harckészséget, mozgékony­ságot és gólképességet várnak. * Hyperol szájvíztabletta ideális száj- és torokfertőtlenítő. kék-fehér bekken, mégpedig P. Szabó elé. Csakhogy ebben a pillanatban már úgy P. Szabó, mint Spitz körülbelül háromméteres ofszájdon álltak, mert Mandl a másik oldalon még Nagy Já­nosnál is előbbre volt. Ezt a nagy ofszájdót Boronkay a túlsó taccsvonal közeléből — mert alighanem ő is megzavarodott egy pillanatra —, nem vette észre. P. Szabó így zavartalanul közelíthette meg a kaput 8 rúghatta be a gólt. A Hungária ritkán mutatott még olyan nagy eflsweredésí, mint mo*t láthatóan olyan paprikás hangulatban, hogy az egyszerű tagok nem is mer­ték megszólítani, csak Dirsztay báró és “Fodor Henrik dr. kezdtek beszél­getni vele a mérkőzésről, Hibbert vé­leménye külön azért is érdekes, mert hiszen ő a saját hazájában alaposan megszokhatta a derbi-stílust. A min­dig csendes, kevésszavú tréner most még arról is megfeledkezett, hogy az angolok hidegvérükről nevezetesek és izgatottan magyarázta, hogy a bíró nagyon súlyos hibákat követett el. — Először nem ítélt 11-e.st, amikor Borsányi a kapu előtt elfaultolta Tit­kost — mondta Hibbert —■, pedig azt az esetet tagadhatatlanul min­denki látta, hogy lehet hát, hogy éppen a bíró nem vette észre? Borsányi há­rom ízben is kézzel mentett az újpesti kapu előtt, a bíró egyszer sem akarta meglátni a hendszet. Végül annyira vigyázott arra, hogy Borsányi utolsó faultja után az újpestiek tovább vi­gyék a labdát, hogy nem fordult ide­jében Stofián felé s nem látta, hogy az újpesti hal­: M,NDEN KÉSZÜLÉKBE CSAK TUNGSRAM BÁRIUMCSÖVET AJÁNLOK Sí Síruhák !• minőségben Dr. Káldor és Fivére sportházában, Vil., Erxsóbel-körui IS. T. 375-80

Next

/
Thumbnails
Contents