Sporthirlap, 1930. december (21. évfolyam, 129-138. szám)

1930-12-01 / 129. szám

HÉTFŐ, 1930 DECEMBER 1. lSpoítf*ty>| 3 Huber robinzonádfa sem tudja megakadályozni Hirzer (a képen nem látható) kiegyenlítő gólját (1:1). Egy gyenge félidő után titáni küzdelmet vívott egymással a Hungária és Újpest csapata s végül is döntetlen maradt a nagy csata A Ferencváros könnyen győzött Pécsett, a Sabaria szerencsével vitte el a pontokat Kispestről, a III. kér. FC szürke játékban verte a Budai „!l“-et, a Bocskai izgalmas küzdelemben a Bástyát MODIAKO iramot mindkét fél tudta tartani, sőt az eredményességig fokozni is; fel­tűnő lendületbeli visszaesést, vagy ki­hagyást egyik oldalon sem tapasztal­tunk, legföljebb arról lehet beszélni, hogy egyik-másik játékos nem tudta kijátszani a szokott formáját főként azért, mert az ellenfél vele szemben álló játékosa éppen most legjobb for­májára futott fel. Dicsérettel kei! azt is megemlítenünk, hogy! ®l heves iram ellenére komolyabb következményű összecsapások nem történtek s ba a dolog jermészeténélj fogva -akadt .is néhány fault, azoknak inkább a játé­kosok „műesései” adtak pillanatnyi­lag veszélyes színezetet. Végeredmény­ben azonban megállapítható, mint igen örvendetes tény, hogy n nagy mér­Sl RUHA, HÁTIZSÁK, VIHARKABÁT Készítője; MOLNÁR GYULA VII.. KAKOLY-KÖRÚr S/e. íeletoo.; J. 321-02 kőzésnek nincs egyetlen komolyabb sérültje sem. A derbimérkőzés két félideje között a játék nívója és érdekessége tekin­tetében elég nagy volt a különbség. Az első félidőben mindkét részről több volt a bizonytalan kísérletezés, mint az eihatározó fellépés. Különösen igazi sífutó sportszerű norvég síruhához speciális erős kötésű tiszta gyap­júból készíteti, tartós síruhaszövefef gyári áron csak lerakaíunkban kap Hungária — Újpest ..................2:2 (0.01 Fe rencváros— Pécs-Baianya 4 0 (2.0) 111. kér. FC—Budai „ÍV4 , 1.0 (1:0) Bocskai—Bástya.................. 4 3 (3.2) Sa baria - Kispest....................1.0 (1.0) Va sas—Nemzeti................................ 0:0 A vasárnapi mérkőzések általában a papírformának megfelelően végződ­tek. Az őszi főderbin — hasonlóan az előző nagy összecsapásokhoz — meg­osztoztak a pontokon az ellenfelek s igy a Hungária most már majdnem biztosan mint listavezető fogja zárni az I. liga őszi szezonját. A második helyre a III. kér. FC került, de az közterei abból, hogy az újpesti sta­dionban egybeseregleít mintegy 15.000 főnyi közönség aránylag elég nyugod­tan, nagyobb felindulás nélkül figyel­te a Hungária és az Újpest élénk, változatos küzdelmének fázisait. A mérkőzésről örömraei állapíthatjuk meg, hogy igazi „nagy mérkőzés" volt, olyan, amilyennek az efféle döntő fontosságú küzdelemnek lennie kell. A két csapat becsülettel küzdötte végig a kétszer negyvenöt percet, az Vexet a Hungáriái TRUNKHAHN Posztógyár és Ruhagyár Rt IV.. Prohászka Ottokár-u. 8 (as Egyetemi temp ómmal szemben Újpest akciószegénysége és határozat­lansága volt feltűnő, aminek okát egy­részt abban láttuk, hogy a fedezet­sorban csak Bomlani tudott megfele­lően riposztozni a Hungária-halfsor egységes akciójára, a csatársorban pe­dig Stofiánl és Kármán csak technikai készségüket hasznosították különösebb áttörő lendület nélkül. Baj volt az is, SFORTÉRMEK JELVÉNYEK JA VER8ENYOÜAK w Arkanzas IV., VÁCI-UTCA 20. SZÁM MT Út képe* dr/epvxiUi lappén összes meccseit abszolvált Sabaria csak rosszabb gólarányáva! szorult a harmadik helyre, míg az Újpest egyelőre a negyedik hellyel kénytelen megelégedni, szorosan követve a Fe­rencváros és a Bocskai által. A hátsó régiókban nincs változás. Wéber öngólja Újpestet jut* tatja vezetéshez, a Hungária két góllal válaszol, de a fi­nisben egy különös újpesti gól kialakítja a szokványos derbieredményt Ügy látszik, a sors könyvében az volt megírva, hogy az idei őszi derbik mind döntetlenül végződjenek. A két előző der'oimeccs hajszálra azonos eredménye után mintha mindenki szá­mított volna a harmadik, a legfonto­sabb derbimérkőzés döntetlen alaku­lására. Legalább is erre kell követ­A kék-fehérek jobbszárnya átjátszotta az Újpest védelmét. Az összekötőbe húzódott Varga emeli a labdát, amely a következő pillanatban váratlanul Huber kapujába vágódik. (2:1). Huber (U), Wihelm (U>, Barátky (H), Varga (H), Dudás (U).

Next

/
Thumbnails
Contents